HerbasKlaipėdos apygardos teismai

Teismų veikla ir sistema

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 111 straipsnio 1 dalis nurodo, jog Lietuvos Respublikos teismai yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą gali būti įsteigti specializuoti teismai. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nurodo, kad vientisą teismų sistemą Lietuvos Respublikoje sudaro bendrosios ir specializuotos kompetencijos teismai. Kadangi Klaipėdos apygardos teismas ir jo veiklos teritorijoje esantys apylinkių teismai yra bendrosios kompetencijos, toliau pateikiama informacija tik apie bendrosios kompetencijos teismus.
 
Apylinkių teismai yra pirmoji instancija (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 15 str.):
1) civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
2) baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
3) hipotekos teisėjų kompetencijai priskirtoms byloms;
4) administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
5) byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.
Įstatymų nustatytais atvejais apylinkių teismų teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjų, vykdymo teisėjų funkcijas, taip pat kitas apylinkių teismų kompetencijai įstatymų paskirtas funkcijas.
 
Apygardos teismas (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 19 str.):
1) yra pirmoji instancija civilinėms byloms:
   a) kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo;
   b) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;
   c) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;
   d) dėl bankroto ir restruktūrizavimo;
   e) pagal banko laikinojo administratoriaus pareiškimą dėl banko akcinio kapitalo sumažinimo;
    f) kurių viena šalis yra užsienio valstybė;
   g) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;
   h) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;
    i) kitoms civilinėms byloms, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai (LR CPK 27 str.);
2) yra pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, išskyrus LR BPK nurodytas bylas, taip pat bylos, kuriose kaltinamieji nusikalstamos veikos padarymo metu buvo Respublikos Prezidentu, Seimo ar Vyriausybės nariais, Konsti­tucinio Teismo teisėjais, teisėjais ar prokurorais;
3) yra apeliacinė instancija byloms dėl apylinkių teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir įsakymų;
4) atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.
 
Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 21 str.):
1) yra apeliacinė instancija byloms dėl apygardų teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir įsakymų;
2) nagrinėja prašymus dėl užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje;
3) atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 23 str.):
1) yra vienintelis kasacinės instancijos teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams, nuosprendžiams, nutartims, nutarimams ir įsakymams peržiūrėti;
2) formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus;
3) vadovaudamasis Europos Sąjungos teisminių institucijų išaiškinimais, analizuoja ir apibendrina bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant Europos Sąjungos teisės normas ir teikia rekomendacijas dėl Lietuvos bendrosios kompetencijos teismų ir Europos Sąjungos teisminių institucijų bendradarbiavimo užtikrinant vienodą Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimą ir taikymą Lietuvos Respublikoje;
4) atlieka ir kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.
 
Informaciją atnaujino: Kęstutis Butvydas Klaipėdos apygardos teismas
Informacija atnaujinta: 2017-02-01 15:08

Naujienų prenumerata

Reorganizavimas

Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas

LITEKO tvarkaraščių paieška

LITEKO sprendimų paieška

Kaip liudyti teisme

Nacionalinė teismų administracija

Teismų intranetas

Teisinė pagalba

Teisminė mediacija

Antstolių veiklos teritorijos

TM apklausa

Virtuali teismo posėdžių salė

Facebook Lietuvos teismų puslapis

Pagalba liudytojams ir nukentėjusiesiems

Atviras teismas

stt

Skirtymas

 
Viso apsilankė:5548413Šiandien:995Dabar naršo:18