HerbasKlaipėdos apygardos teismai

Mokesčiai ir baudos

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO IR KITOS SĄSKAITOS

 

(1) Teismo sąskaita, į kurią galima pervesti mokestį už teisme daromas kopijas:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT 34 7300 0100 0233 2100
Gavėjo pavadinimas: KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
Mokėjimo paskirtis: „už dokumentų kopijas“, „už garso įrašo kopiją"

 

(2) Teismo sąskaita, į kurią galima pervesti avansą byloje už paskirtą ekspertizę ar sumą už laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą:

Gavėjo sąskaitos numeris: LT 60 7300 0100 0233 1729
Gavėjo pavadinimas: KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
Mokėjimo paskirtis: „už ekspertizę“, „suma už laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą“
Pastaba. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti bylos numerį!

 

(3) Žyminis mokestis, valstybei priteistos bylinėjimosi išlaidos, išlaidos už antrinės teisinės pagalbos suteikimą, teismo skirtos baudos nagrinėjant bylą civilinio, baudžiamojo ar administracinio proceso tvarka mokami Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos numerį rasite ČIA
Valstybinės mokesčių inspekcijos įmokos kodus rasite ČIA

 

(4) Nuo 2016 m. vasario 1 d. įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą pervedamos į Teisingumo ministerijos sąskaitą SEB banke LT70 7044 0600 0026 9468.

 


INFORMACIJA APIE ŽYMINIO MOKESČIO MOKĖJIMĄ

 

Žyminis mokestis – proceso įstatymo nustatyta pinigų suma, kurią šalys, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, pareiškėjai ir kreditoriai privalo sumokėti už tam tikrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus. (A. Driukas, V. Valančius. Civilinis procesas: teorija ir praktika. II tomas).


Žyminis mokestis mokamas už:

  • kiekvieną ieškinį (pradinį ar priešieškinį), pareiškimą dėl ikisutartinių santykių,   trečiojo asmens, pareiškusio savarankišką reikalavimą  dėl  ginčo dalyko, pareiškimą jau pradėtoje byloje, pareiškimą ypatingosios teisenos bylose;
  • atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių;
  • pareiškimus dėl  sprendimo už akių peržiūrėjimo;
  • apeliacinius, kasacinius skundus ir prašymus dėl proceso atnaujinimo;
  • prašymus taikyti laikinąsias  apsaugos priemones arba įrodymų  užtikrinimo  ar  rinkimo priemones, kurios susijusios su nacionaliniuose  ar užsienio arbitražuose arba užsienio teismuose nagrinėjamomis bylomis;
  • skundus dėl arbitražo sprendimų.

Žyminis mokestis mokamas į:  Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:

Gavėjas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752

Sąskaitos numeris:

LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Mokėjimo paskirtis:

Žyminis mokestis

Įmokos kodas:

5660  

 

Teismui kartu su procesiniais dokumentais, kurie apmokestinami žyminiu mokesčiu, pateikiamas sumokėto žyminio mokesčio kvito originalas.


Žyminio mokesčio dydis:

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus CPK pakeitimams, apskaičiuojant žyminį mokestį jo indeksuoti nereikia, kadangi:

 

Žyminio mokesčio dydžiai turės būti indeksuojami tik tuomet, kai oficialiai paskelbtas ketvirčio vartojimo kainų indeksas bus didesnis negu 110.


Atleidimas nuo žyminio mokesčio:

  • Atleidimas nuo žyminio mokesčio reglamentuojamas CPK 83 straipsnyje.
  • Asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.    

 

Žyminio mokesčio grąžinimas:

  • Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi.

 


REKOMENDACIJOS DĖL ŽYMINIO MOKESČIO MOKĖJIMO SEPA FORMATU

 

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento reikalavimus, nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo pereita prie bendros mokėjimų eurais erdvės, kredito pervedimų ir tiesioginio debeto (SEPA).

 

Atsižvelgiant į įsigaliojusius mokėjimų pavedimų pakeitimus, nebeliko galimybės, atliekant mokėjimo pavedimą banke, nurodyti su žyminio mokesčio mokėjimu susijusių duomenų.

 

Besikreipiantiems į teismą asmenims laikinai (kol sprendžiami nesklandumai, susiję su žyminio mokesčio mokėjimo naujovėmis) rekomenduotina žyminio mokesčio mokėjimo pavedime nurodyti Valstybinės mokesčių inspekcijos įmokos kodą (5660) ir papildomoje skiltyje (daugelyje bankų vadinama „Unikalus mokėjimo kodas“) įrašyti informaciją, pagal kurią galima nustatyti, už kokią bylą mokamas žyminis mokestis (tiek, kiek leidžiama nurodyti ženklų):

 

1)    dviejų skaičių teismo kodą (Klaipėdos apygardos teismo kodas 57; kitų teismų kodų sąrašas ČIA);

 

2)    kitos bylos šalies pavadinimą / vardą ir pavardę (šie duomenys gali būti trumpinami tiek, kad būtų įmanoma identifikuoti asmenį);

 

3)    jei žyminis mokestis mokamas už kitą asmenį (pavyzdžiui, advokatas moka už savo klientą), rekomenduotina jo duomenis (vardą, pavardę / pavadinimą, (asmens) kodą) nurodyti mokėjimo pavedimo skiltyje (-yse) apie pradinį mokėtoją, o jei tokios galimybės nėra – aukščiau nurodytoje mokėjimo pavedimo papildomoje skiltyje „Unikalus mokėjimo kodas“.

 

Taip pat rekomenduotina vengti bendrų mokėjimų už kelis asmenis (bylas), o atlikus mokėjimą, atsispausdinti mokėjimo pavedimą ir jį pateikti teismui kartu su procesiniais dokumentais.

 

DĖL BAUDŲ UŽ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ (AN) MOKĖJIMO SEPA FORMATU

 

Mokant baudas už AN, nusižengimo identifikacinis kodas (ROIK) turi būti nurodomas unikalaus mokėjimo kodo laukelyje (End to End identification). SEPA mokėjimo nurodymo formos struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas (1001), o laisvo teksto mokėjimo paskirties laukas nepildomas.

 

Bankų mokėjimų ruošinių pavyzdžiai su paaiškinimais ČIA.Informaciją atnaujino: Kęstutis Butvydas Klaipėdos apygardos teismas
Informacija atnaujinta: 2017-02-01 15:05

Teismo darbo / skundų (prašymų) priėmimo laikas

IIV  8.00–17.00

V      8.0015.45

Pietų pertrauka
12.0012.45

Informacija apie bylas

 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinė (8 46) 39 09 85

 

Civilinių bylų skyriaus raštinė (8 46) 39 09 86


Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene

tel. (8 46) 39 09 83

Adresas

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

Valstybinė biudžetinė įstaiga

Juridinių asmenų registras, kodas 191844978

Herkaus Manto g. 26

LT-92131 Klaipėda

Telefonas (8 46) 39 09 60

Faksas (8 46) 31 03 25

El.paštas: klaipedos.apygardos@teismas.lt

Naujienų prenumerata

Metinė darbo apžvalga

Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas

LITEKO tvarkaraščių paieška

LITEKO sprendimų paieška

Kaip liudyti teisme

Nacionalinė teismų administracija

Teismų intranetas

Teisinė pagalba

Teisminė mediacija

Antstolių veiklos teritorijos

TM apklausa

Virtuali teismo posėdžių salė

Facebook Lietuvos teismų puslapis

Pagalba liudytojams ir nukentėjusiesiems

Atviras teismas

stt

Skirtymas

 
Viso apsilankė:3971869Šiandien:3827Dabar naršo:57