HerbasKlaipėdos apygardos teismai

Reorganizavimas

Teismų reforma 2018


Nuo 2018 m. sausio 1 d. kreiptis į teismą žmogui taps dar paprasčiau – lankytojus teismai pasitiks su aukštesne darbo kokybe, efektyvesniu žmogiškųjų ir finansinių išteklių valdymu, lengvesnėmis galimybėmis kreiptis į teismą ir greitesniu bei pigesniu teismo procesu.


Kaip teismai dirbs 2018 metais?

Vietų, kuriose dirbs teisėjai ir bus nagrinėjamos bylos – vadinamų teismo rūmais – šalyje išliks tiek pat, tačiau teismai bus administruojami iš keliolikos pagrindinių centrų.

Vietoj 49 apylinkių teismų liks 12 apylinkės teismų: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus regiono apylinkės teismai su 4–5 padaliniais (teismo rūmais) bei Vilniaus miesto apylinkės teismas.

Vietoj 5 apygardų administracinių teismų veiks 2 apygardų administraciniai teismai: Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos administracinis teismas, turėsiantis Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio rūmus.

Be šių teismų, toliau savo veiklą vykdys Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 5 apygardų teismai.

 

Teismų reformos tikslai:

  1. didinti bylų nagrinėjimo operatyvumą, subalansuoti teisėjų ir teismų darbuotojų darbo krūvį bei sąlygas;
  2. palengvinti asmenų teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, sudarant galimybes atlikti procesinius veiksmus, perkelti bylų nagrinėjimą kuo arčiau asmens gyvenamosios vietos;
  3. efektyviau panaudoti teismų žmogiškuosius ir materialinius išteklius, koncentruojant teismų administravimui skiriamus išteklius;
  4. plėsti teisėjų savivaldą – sukurti naują teismų savivaldos grandį – teismo teisėjų susirinkimą;
  5. panaikinti esamus organizacinius bylų nagrinėjimo trukdžius – suderinti teismų bei kitų teisėsaugos institucijų veiklos teritorijas.

Nauda teismų lankytojams


Lengvesnis procesinių dokumentų inicijavimas.
Nuo 2018 m. asmenys, besikreipiantys į apylinkės teismą, galės patys pasirinkti, kuriuose apylinkės teismo rūmuose teikti teismo procesą inicijuojančius dokumentus. Pateikus dokumentus, toliau bylos nagrinėjimo procesas liks toks pat kaip iki reformos, t. y. teismo procesas bus vedamas tuose rūmuose, kuriems byla yra teisminga.

 

Arčiau proceso dalyvių nagrinėjamos bylos.
Atsižvelgdamas į proceso šalių gyvenamąją vietą ir galimybę dalyvauti teismo posėdžiuose, teisėjas turės teisę bylos nagrinėjimą perkelti į bet kuriuos to paties apylinkės teismo rūmus ar kitas patalpas. Taip praplečiamos galimybės greičiau išnagrinėti bylą, taupomos teismo proceso dalyvių lėšos.

 

Kokybiškesnis klientų aptarnavimas. 
Diegiant gerosios vadybos principus, teismuose bus nustatyti bendri teismo klientų aptarnavimo ir bylų duomenų valdymo strandartai.


Nauda teismams


Sklandesnis teismo procesas.
Reforma padės subalansuoti darbo krūvio apimtis tarp skirtingų teismų ir jų rūmų. Naujovės sudarys galimybę suvaldyti bylų srautus – perduoti bylas nagrinėti teisėjams iš vienų teismo rūmų į kitus. 

 

Efektyvesnis finansinių išteklių valdymas.
Centralizavus teismų valdymą, administravimo funkcijos bus sutelktos vienuose centriniuose teismo rūmuose. Praktika rodo, kad didieji šalies teismai lėšas panaudoja efektyviau nei mažieji. Sumažinus administravimui skirtas išlaidas, atsiras galimybių teismams nupirkti trūkstamos kompiuterinės įrangos, skirti lėšų teismo patalpų renovavimui, užtikrinti tinkamą teismo paslaugų teikimą. 

 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Po reformos įgyvendinimo teismų veiklos teritorijos sutaps su policijos ir prokuratūros centrinių padalinių teritoriniu išdėstymu – taip bus panaikinti organizaciniai bylų nagrinėjimo trukdžiai.


Išsami informacija apie reformą – šiame leidinyje.


Daugiau apie reformą:

LAT pirmininkas R.Norkus: teismų reforma teisingumą žmonėms padarys prieinamesnį (15 min.lt)

Keičia Lietuvos teismų sistemą: svarbiausi dalykai, kuriuos būtina žinoti (Delfi.lt)

 

Prabilo apie teismų ateitį: gyventojų laukia pokyčiai (Alfa.lt)

 

LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“ (2017 11 15) Nacionalinės teismų administracijos direktorės Redos Molienės komentaras (žiūrėti nuo 40:25 iki 47:07).PRANEŠIMAS APIE KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMO IR KLAIPĖDOS RAJONO APYLINKĖS TEISMO REORGANIZAVIMĄ

 

2016 m. balandžio 13 d.

 

Pranešame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XII-2209 „Dėl teismų reorganizavimo“ bei Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu 2016 m. balandžio 6 d. buvo parengtos Klaipėdos miesto apylinkės teismo ir Klaipėdos rajono apylinkės teismo reorganizavimo sąlygos.

 

Teikiame duomenis apie dalyvaujantį reorganizavime bei reorganizuojamus teismus:

 

1. Duomenys apie dalyvaujantį reorganizavime Klaipėdos miesto apylinkės teismą:

1.1.

juridinio asmens pavadinimas – Klaipėdos miesto apylinkės teismas;

1.2.

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

1.3.

buveinė – S. Daukanto g. 8, Klaipėda;

1.4.

juridinio asmens kodas – 191443889;

1.5.

duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens įregistravimo data – 1997 m. rugpjūčio 8 d.

 

2. Duomenys apie reorganizuojamą Klaipėdos rajono apylinkės teismą:

2.1.

juridinio asmens pavadinimas – Klaipėdos rajono apylinkės teismas;

2.2.

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

2.3.

buveinė – Klaipėdos g. 1, Gargždai;

2.4.

juridinio asmens kodas – 291445930;

2.5.

duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens įregistravimo data – 1997 m. liepos 4 d.

 

Reorganizavimo būdas – reorganizuojamų Klaipėdos rajono apylinkės teismo prijungimas prie dalyvaujančio reorganizavime Klaipėdos miesto apylinkės teismo. Pasibaigiantis juridinis asmuo – Klaipėdos rajono apylinkės teismas. Teismas, kuris toliau vykdys veiklą – Klaipėdos miesto apylinkės teismas. Reorganizuojamo Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisės ir pareigos pereina dalyvaujančiam reorganizavime Klaipėdos miesto apylinkės teismui nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

Su parengtomis Klaipėdos miesto apylinkės teismo ir Klaipėdos rajono apylinkės teismo reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiklą tęsiančio Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuostatų projektu ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo ir Klaipėdos rajono apylinkės teismo praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis susipažinti galima atitinkamai:

 

Klaipėdos miesto apylinkės teisme, adresu S. Daukanto g. 8, Klaipėda, 313 kabinete (telefonas pasiteirauti Nr. (8 46) 47 47 73);

 

Klaipėdos rajono apylinkės teisme, adresu Klaipėdos g. 1, Gargždai, 6 kabinete (telefonas pasiteirauti Nr. (8 46) 47 31 05).

 

Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuostatai

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuostatai

 

Reorganizavimo sąlygų aprašas

 

 

 

Pranešimas apie teismų reorganizavimą (pdf)

 

Reorganizavimo sąlygų aprašas (pdf)

 

   Finansinių ataskaitų rinkiniai :

Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2015-12-31

Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2014 gruodžio 31 d.

Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2013 gruodžio 31 d.

 

   Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai :

2015m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2014 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 m. gruodžio 31d. biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis 

 

 

 


Informaciją atnaujino: Virgilijus Adomkus Klaipėdos rajono apylinkės teismas
Informacija atnaujinta: 2017-11-30 14:26

Teismo darbo laikas

IIV  8.0017.00

V      8.0015.45

Pietų pertrauka
12.0012.45

Skundų (prašymų) priėmimo laikas

I

7.3017.00

II 7.3017.00
III 7.3017.00

IV

7.3017.00

 V 8.0015.45

Adresas

KLAIPĖDOS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS

Valstybinė biudžetinė įstaiga

Juridinių asmenų registras, kodas 291445930.

Klaipėdos g. 1,

LT-96130 Gargždai, Klaipėdos rajonas.
Telefonas: (8 46) 47 31 05

Faksas: (8 46) 24 64 70
El. paštas:

klaipedos.rajono@teismas.lt

Naujienų prenumerata

Reorganizavimas

Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas

LITEKO tvarkaraščių paieška

LITEKO sprendimų paieška

Kaip liudyti teisme

Nacionalinė teismų administracija

Teismų intranetas

Teisinė pagalba

Teisminė mediacija

Antstolių veiklos teritorijos

TM apklausa

Virtuali teismo posėdžių salė

Facebook Lietuvos teismų puslapis

Pagalba liudytojams ir nukentėjusiesiems

Atviras teismas

stt

Skirtymas

 
Viso apsilankė:5548562Šiandien:1144Dabar naršo:46