HerbasKlaipėdos apygardos teismai

Asmenų aptarnavimo tvarka

 

ASMENŲ PPRAŠYMŲ, PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO PLUNGĖS RAJONO APYLINKĖS TEISME TAISYKLĖS

 

 

TEISMO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais – ketvirtadieniais   nuo 800 val. iki 1700 val.

Penktadieniais  nuo 800 val. iki 1545 val.

Pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1245 val.

Prieššventinėmis dienomis teismo darbo laikas baigiasi viena valanda anksčiau.

 

TEISMO PIRMININKO PRIĖMIMO LAIKAS

Teismo pirmininkas asmenis priima laisvu nuo bylų nagrinėjimo metu, trečiadieniais nuo 8.00 val. iki 9.00 val. bei pagal išankstinį susitarimą dėl priėmimo laiko atvykus į teismą ar užsiregistravus telefonais: (8 448) 71 964, 50 835 arba elektroniniu paštu plunges.rajono@teismas.lt. 

 

ASMENŲ APTARNAVIMAS

Asmenys aptarnaujami ir jų prašymai, pareiškimai ir skundai, nesusiję su teisingumo vykdymu, nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Plungės rajono apylinkės teisme taisyklėmis, patvirtintomis Plungės rajono apylinkės teismo pirmininko 2017 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-31 (toliau – Taisyklės). Taisyklės taikomos nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo srityje.

Asmenų pareiškimai, prašymai, skundai administracinių nusižengimų bylose, civilinėse ir baudžiamosiose bylose bei kiti procesiniai dokumentai priimamai ir nagrinėjami Lietuvos Respublikos procesinių įstatymų nustatyta tvarka ir šios taisyklės jų nagrinėjimui netaikomos, išskyrus nuostatas, reglamentuojančias asmenų aptarnavimą.

Teisme „vieno langelio“ padalinio funkcijas atlieka teismo raštinė. Asmenys aptarnaujami raštinės vedėjo darbo vietoje (I a. 1 kab.), Laisvės al. 4, Plungė, tel./faks. (8 448) 71 964, elektroniniu paštu: dana.juskiene@teismas.lt, plunges.rajono@teismas.lt. Teismo raštinė darbą organizuoja taip, kad asmenys galėtų prašymus, skundus ir kitus dokumentus pateikti ir atsiimti visą teismo darbo laiką, o pirmadienį, antradienį, trečiadienį bei ketvirtadienį – ir papildomu asmenų prašymų, skundų, kitų dokumentų priėmimo laiku, t. y. nuo 12.00 val. iki 12.30 val.

Asmenų prašymai, skundai, kiti dokumentai, nesusiję su teisingumo vykdymu, priimami teismo raštinėje (I a. 1 kab.) raštinės darbo laiku, t. y. teismo raštinė darbą organizuoja taip, kad asmenys galėtų prašymus, skundus ir kitus dokumentus pateikti bei atsiimti visą teismo darbo laiką, o pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – ir papildomu asmenų prašymų, skundų, kitų dokumentų priėmimo laiku: nuo 12.00 val. iki 12.30 val.

Asmenų aptarnavimo klausimas jų pageidavimu gali būti derinamas iš anksto teismo raštinės telefonu: (8 448) 71 964.

Informaciją apie einamąją savaitę vykstančius teismo posėdžius skelbiama I a. skelbimų lentoje.

Informaciją apie teisme gautas civilines, baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas bei informaciją apie teismo kaip valstybės institucijos veiklą visuomenei teikia raštinės vedėjas (I a. 1 kab.).

Informaciją apie teisme gautas, nagrinėjamas ir išnagrinėtas bylas pagal kompetenciją, kiek tai nustatyta darbuotojų pareigybių aprašymuose, teikia ir kiti teismo darbuotojai:

- apie išnagrinėtas civilines bylas – raštinės vyresnysis specialistas;

- apie gautas ir išnagrinėtas baudžiamąsias bylas – raštinės specialistas;

- apie išnagrinėtas administracinių nusižengimų bylas bei gautus (užregistruotus), siunčiamus (išsiųstus) teismo (įskaitant procesinius) dokumentus – teismo sekretorius;

- apie teismo archyve esančias bylas – teismo archyvaras;

- apie teisme nagrinėjamas bylas teismo posėdžių sekretoriai.

Teisme teisiniu požiūriu patikimą bei išsamią informaciją, nesusijusią su nagrinėjamomis bylomis, teismo administravimo klausimais asmenims teikia ir teismo administracijos sekretorius.

Informaciją žiniasklaidai teikia teismo atstovas spaudai, kuris yra atsakingas už pranešimų apie rezonansinėse bylose priimtus sprendimus spaudai parengimą, nuolatinės informacijos teikimą žiniasklaidą apie tokių bylų eigą, priimtų procesinių sprendimų motyvų paaiškinimą, spaudos konferencijų organizavimą ir vedimą, o raštinės vedėjas atsakingas už informacijos apie teismo veiklą proceso dalyviams arba kitiems asmenims, kurie nėra visuomenės informavimo priemonių atstovai, teikimą.

Asmenys Taisyklių nustatyta tvarka teismo raštinėje (I a. 1 kab.) neaptarnaujami šiuo laiku:

pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais:

- nuo 8.00 val. iki 8.15 val.,

- nuo 12.45 val. iki 13.00 val.,

- nuo 16.45 val. iki 17.00 val.;

penktadieniais:

- nuo 8.00 val. iki 8.15 val.,

- nuo 11.45 val. iki 12.00 val.,

- nuo 15.30 val. iki 15.45 val.

Neaptarnavimo laikotarpiai skirti baigti registruoti (tvarkyti) gautus dokumentus ir bylas, išduoti teismo darbuotojams ir priimti iš jų bylas ir dokumentus, darbo vietai, saugos priemonėms paruošti ir sutvarkyti, specialioms pertraukoms darbe suteikti, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus asmenims dirbančiais su videoterminalais (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 143 str.1 d. 3 p., 4 p.; Lietuvos higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“).

 

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

Plungės rajono apylinkės teisme dokumentai (įskaitant procesinius) priimami teismo raštinėje (I a. 1 kab.) kiekvieną darbo dieną:

- pirmadieniais – ketvirtadieniais:  nuo 815 val. iki 1200 val. ir nuo 1300 val. iki 1645val.;

- penktadieniais:  nuo 815 val. iki 1145 val. ir nuo 1245 val. iki 1530 val.

- papildomas laikas dokumentų priėmimui: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 1200 val. iki 1230 val.

Prieššventinėmis dienomis dokumentų priėmimo laikas baigiasi viena valanda anksčiau.

Dokumentus teismui galima siųsti paštu adresu:

Plungės rajono apylinkės teismas

Laisvės al. 4, LT-90122 Plungė

 

DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

Procesinių dokumentų kopijos, nuorašai bei kiti dokumentai išduodami asmenims pateikus arba užpildžius tam tikros formos prašymą vadovaujantis proceso įstatymų nuostatomis per 3 darbo dienas, esant galimybei (įsiteisėjusius ir neperduotus teismo archyvui) – nedelsiant:

Plungės rajono apylinkės teisme dokumentai išduodami kiekvieną darbo dieną:

- pirmadieniais ketvirtadieniais: nuo 815 val. iki 1200 val. ir nuo 1300 val. iki 1645val.;

- penktadieniais: nuo 815 val. iki 1145 val. ir nuo 1245 val. iki 1530 val.

- papildomas laikas dokumentų priėmimui: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 1200 val. iki 1230 val.

Prieššventinėmis dienomis dokumentų priėmimo laikas baigiasi viena valanda anksčiau.

Asmenys, pageidaujantys susipažinti su Plungės rajono apylinkes teisme išnagrinėtomis bylomis, su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu ir prašymu kreipiasi į teismo raštinę (I a., 1 kab.) teismo darbo valandomis.

Su nagrinėjamomis bylomis proceso dalyviai gali susipažinti kiekvieną dieną teismo darbo valandomis.

 

Informaciją atnaujino: Juozas Kaminskas Plungės rajono apylinkės teismas
Informacija atnaujinta: 2017-04-07 14:28

Teismo darbo laikas

IIV  8.0017.00

V      8.0015.45

Pietų pertrauka
12.0012.45

Skundų (prašymų) priėmimo laikas

I

8.00–12.30

 12.4517.00

II

8.00–12.30

12.45–17.00

III

8.00–12.30

12.45–17.00

IV

8.00–12.30

12.45–17.00

 V

8.00–12.00

12.45–15.45

Adresas

PLUNGĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS 

Valstybinė biudžetinė įstaiga

Juridinių asmenų registras, kodas 191447033 

Laisvės al. 4, 90122 Plungė
Telefonas (8 448) 71964 
Faksas (8 448) 42584 
El. paštas: 

plunges.rajono@teismas.lt

ATSTOVAS RYŠIAMS SU VISUOMENE

Juozas Kaminskas

Telefonas (8 448) 54 767

El. paštas:

juozas.kaminskas@teismas.lt

Naujienų prenumerata

Reorganizavimas

Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas

LITEKO tvarkaraščių paieška

LITEKO sprendimų paieška

Kaip liudyti teisme

Nacionalinė teismų administracija

Teismų intranetas

Teisinė pagalba

Teisminė mediacija

Antstolių veiklos teritorijos

TM apklausa

Virtuali teismo posėdžių salė

Facebook Lietuvos teismų puslapis

Pagalba liudytojams ir nukentėjusiesiems

Atviras teismas

stt

Skirtymas

 
Viso apsilankė:5548512Šiandien:1094Dabar naršo:86